سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شوق، خوی صاحبان یقین است . [.امام علی علیه السلام]
 

 

 

علوم قرآنی Quranic Sciences

                                                                                                                              

                                                          ا نواع روش ترجمه قرآن:
                  
برخی از صاحب نظران مانند آیت اله معرفت (ره)انواع ترجمه را به سه دسته تقسیم مى کنند:
   1-ترجمه تحت اللفظى یا همگام. به این صورت که مترجم به جاى هر کلمه از زبان اصلى، کلمه اى از زبان مورد نظر را جایگزین مى کند. سپس جمله ها و ترکیب بندى هاى کلام را یک به یک، کلمه به کلمه، تعویض و تبدیل مى کند و تا پایان همین گونه ادامه مى دهد. این نوع ترجمه به دلیل آنکه زیبایى سخن را منتقل نمى کند چندان مطلوب به نظر نمى رسد
   2 -ترجمه آزاد: در این روش مترجم مى کوشد معنایى را از قالبى به قالب دیگر بریزد تا معناى مورد نظر کاملاً ادا شود. یعنى تا آنجا که ممکن است منظور متن اصلى برگردانده شود و تا حد امکان کلمات متن اصلى و ترجمه، مطابق یکدیگر و جایگزین هم شوند. در غیر این صورت به تقدم و تأخر و کم و زیادکردن برخى عبارات دست مى زند. نام دیگر این ترجمه، ترجمه معنوى است که از بهترین روش هاى ترجمه است
   3-ترجمه تفسیرى: در این نوع ترجمه مترجم به شرح و بسط مطالب مى پردازد ولى به زبان دیگرى غیر از زبان اصلى متن،
   مانند تفسیرهاى فارسى قرآن کریم
.

  • کلمات کلیدی :

  • ::: چهارشنبه 86/5/3 ::: ساعت 6:1 عصر :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
    نظرات شما: نظر