سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، وزیر نیکویی برای ایمان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 

 

 

علوم قرآنی Quranic Sciences

آیا جبرئیل براى رساندن آیات قرآن، خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) مى آمد؟ در این صورت آیا رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)جبرئیل را مى دید و یا فقط صداى او را مى شنید.
 جبرئیل به دو صورت خدمت رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) مى رسید:
الف ـ گاهى خداى توانا جبرئیل را به صورت انسانى، تغییر شکل مى داد، او به خدمت پیامبر مى آمد و آن چه را خداوند وحى فرموده بود به پیامبر ابلاغ مى کرد. مطابق برخى از روایات جبرئیل گاهى به صورت شخصى به نام «دحیه کلبى» خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) مى آمد.
ب ـ در موارد اندکى هم پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) جبرئیل را با صورت اصلى خودش مى دید که گفته شده در تمام مدّت نبوت حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) تنها دو بار حضرت جبرئیل را به صورت اصلى خودش دیده است.
  • کلمات کلیدی :

  • ::: سه شنبه 86/11/30 ::: ساعت 10:46 صبح :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
    نظرات شما: نظر